Visie van SUSi
~~ NAAR EEN DUURZAME & GEZONDE SAMENLEVING
Visie van SUSi

SUSi wil bijdragen aan de 'grote transitie' naar een duurzame en gezonde samenleving. SUSi staat voor: 

Duurzaamheid (SUStainability) betekent dat sociale, ecologische en economische ontwikkeling in balans zijn. Een samenleving die op een duurzame manier in ontwikkeling is kan voldoen aan de behoeften van álle generaties: onze (groot)ouders, eigen generatie, (klein)kinderen en toekomstige generaties. Ookal kunnen we de behoeften van toekomstige generaties nog niet kennen, we kunnen wel ‘toekomstvriendelijke’ keuzes maken. Bijvoorbeeld keuzes m.b.t. de (nog) beschikbare energiebronnen, de beschikbaarheid van goede zorg en een gezonde leefomgeving. Duurzame ontwikkeling gaat niet alleen over energie en grondstoffen, maar over alle terreinen van ons leven: werk, wonen, mobiliteit, zorg, gezondheid, welzijn, financiën, etc.

De 'i' in SUSi staat voor innovatie: het creëren van (radicaal) nieuwe manieren om in behoeften te voorzien. Hoe kan de samenleving bijvoorbeeld voldoen aan de behoefte aan duurzame energie, mobiliteit, wonen, onderwijs, zorg en de behoefte aan ‘duurzame gezondheid’ (vitaliteit en veerkracht op lange termijn i.p.v. behandeling van ziekte en symptomen op korte termijn)? Als binnen de huidige systemen niet aan deze behoeften kan worden voldaan, dan zijn ‘systeeminnovaties’ en ‘transities’ nodig. 

Transities zijn fundamentele maatschappelijke veranderingen die 1 tot 2 generaties duren en 'onomkeerbaar' zijn. SUSi laat zich inspireren door historisch onderzoek naar transities (o.a. in energie en zorg) en theoretisch onderzoek naar transities in complexe systemen. SUSi kan ook voortbouwen op Suzanne’s ‘actie-onderzoek’-ervaringen met ‘transitie-experimenten’*: innovatieprojecten die in de praktijk leren over radicaal nieuwe manieren van denken, doen en organiseren. Door pro-actief te werken aan verdiepen, verbreden en opschalen, kunnen actoren in transitie-experimenten bijdragen aan structurele en duurzame veranderingen.

Grote transities zijn een aggregatie (optelsom) van transities in verschillende maatschappelijke deelsystemen, die in dezelfde richting aan het veranderen zijn. De vorige grote transitie, de industrialisatie en ‘modernisering’ van de samenleving, vond plaats vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot eind 20e eeuw. Volgens transitie-onderzoekers (Loorbach, 2014; De Haan & Rotmans, 2015; Schot, 2016) staan we nu aan het begin van de volgende grote transitie naar een nieuwe maatschappelijke orde. We zijn als samenleving aan het zoeken, experimenteren en leren over nieuwe vormen van solidariteit, economie, overheid, wetenschap etc. Ook de duurzame en gezonde samenleving past (volgens SUSi) binnen deze GROTE transitie.

*In 2010 is Suzanne bij Prof. Jan Rotmans gepromoveerd op het proefschrift 'Transitie-experimenten. Verkennen van maatschappelijke veranderingen richting duurzaamheid'.