SUSi
~~ NAAR EEN DUURZAME & GEZONDE SAMENLEVING
Mijn titel
Albums / Publicaties / Transitie-experimenten. Praktijkexperimenten met de potentie om bij te dragen aan transities. Rene Kemp en Suzanne van den Bosch (2006)

In 2006 schreef Suzanne van den Bosch samen met Rene Kemp een inleidend boekje over transitie-experimenten (te downloaden via deze link)

"Met de toenemende discussies over onze energievoorziening, ons mobiliteitsprobleem en toenemende ruimtelijke inrichtingsproblemen groeit het besef dat grote maatschappelijke vraagstukken anders moeten worden aangepakt. Meer en meer wordt duidelijk dat duurzame ontwikkeling integrale, op de lange termijn gerichte vernieuwingen (systeeminnovaties) vereist die de weg plaveien voor fundamentele veranderingen (transities) in onze samenleving.
Het is op zichzelf al een kunst om visies voor dit soort transities in onze samenleving te ontwikkelen. Deze visies vertalen naar de praktijk is nog lastiger. En deze transitievisies ook daadwerkelijk omzetten in grote maatschappelijke veranderingen is wel heel ambitieus en toch lijkt dit mogelijk te zijn. Heel vaak worden experimenten georganiseerd om de nieuwe visies in de praktijk te toetsen. Slechts zelden of nooit leiden die experimenten tot een brede maatschappelijke inbedding en een gewenste transitie. Deze eerste uitgave van het Kenniscentrum voor Duurzame Systeeminnovaties en Transities TNO/EUR (KCT) geeft echter een nieuwe kijk op experimenten, met name op transitieexperimenten. En een eerste aanzet voor een discussie over hoe experimenten daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan transities. Zoeken, leren en experimenteren blijkt hierbij een cruciale combinatie. En een citaat van Einstein springt eruit (vrij vertaald): ‘wie geen mislukkingen kent, heeft nooit iets nieuws geprobeerd’."

Publicaties

 

 

 

 

Publicaties

Twitter