SUSi
~~ NAAR EEN DUURZAME & GEZONDE SAMENLEVING
Mijn titel
Albums / Publicaties / Transition Experiments. Exploring societal changes towards sustainability. Suzanne van den Bosch (2010)

In 2010 is Suzanne gepromoveerd op het proefschrift 'Transitie-experimenten. Verkennen van maatschappelijke veranderingen richting duurzaamheid' (gratis download via deze link).

Dit proefschrift beschrijft hoe transitie-experimenten ingezet kunnen worden als instrument van Transitie Management om duurzaamheidstransities te bevorderen. Een transitie-experiment is een specifiek type innovatieproject gericht op het verkennen van radicaal nieuwe manieren voor het vervullen van maatschappelijke behoeften zoals energie, mobiliteit en zorg. Gedurende het promotieonderzoek is - in samenwerking met anderen - een conceptueel raamwerk ontwikkeld, op basis van ‘actieonderzoek’ bij verschillende transitieprogramma’s: het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg, Transumo  (TRANSitie naar DUurzame MObiliteit) en het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Op basis van zowel theorie als praktijkervaringen, beschrijft het proefschrift hoe je transitie-experimenten kunt selecteren, opzetten, begeleiden en monitoren/evalueren. Centrale concepten in Suzanne's proefschrift en vervolgonderzoek & onderwijs zijn drie type strategische activiteiten waardoor actoren in een experiment pro-actief kunnen bijdragen aan een transitie: verdiepen, verbreden en opschalen.

Publicaties

 

 

 

 

Publicaties

Twitter