SUSi
~~ NAAR EEN DUURZAME & GEZONDE SAMENLEVING
Mijn titel
Albums / Publicaties / Broerse, J.E.W. and Grin, J. (eds) (2017). Toward Sustainable Transitions in Healthcare Systems. Oxon: Routledge

In dit recente boek van Jacqueline Broerse en John Grin over duurzaamheidstransities in zorgsystemen publiceer ik twee hoofdstukken:

The making of a Transition Program in the Dutch care sector

Suzanne van den Bosch and Jord Neuteboom (2017)

Dit hoofdstuk gaat over hoe het transitieprogramma in de langdurige zorg (2007-2010) tot stand is gekomen en hoe hierin een transitiemanagement aanpak is toegepast. Kern van deze aanpak was het ondersteunen van 26 transitie-experimenten, o.a. Buurtzorg, waarin geleerd werd over radicaal nieuwe manieren van zorgverlening. Het hoofdstuk beschrijft hoe deze experimenten geselecteerd zijn, hoe experimenteerruimte gecreëerd is, hoe de leerervaringen gemonitord en gedeeld zijn en hoe de opschaling van deze experimenten ondersteund werd. Naast de transitie-experimenten werd een 'transitie-arena' opgericht met koplopers van binnen en buiten de zorg. In de transitieagenda Mensenzorg presenteerden zij hun probleembeschouwing van de zorg en schetsten zij een richtinggevende visie en mogelijke transitiepaden naar 'duurzame zorg': mensgericht, economisch volhoudbaar en maatschappelijk ingebed.

Trying to transform structure, culture and practice: comparing two innovation projects of the Transition Program in Long-term Care

Erica ter Haar-van Twillert and Suzanne van den Bosch (2017)

In dit hoofstuk vergelijken we twee transitie-experimenten uit het transitieprogramma in de langdurige zorg (2007-2010). Het transitie-experiment ACT-Jeugd was gericht op het opzetten en opschalen van Assertive Community Treatment teams in Rotterdam. In deze ACT-teams wordt een outreachende aanpak toegepast om jongeren met complexe psychosociale en psychiatrische problemen in hun eigen leefwereld te ondersteunen. Het andere experiment bevatte een leernetwerk van zorgorganisaties betrokken bij in totaal 17 pilots met zorg op afstand voor ouderen en chronisch zieken. Het hoofdstuk beschrijft hoe deze twee experimenten zich ontwikkelden, hoe werd omgegaan met knelpunten en welke aanpak werd toegepast om de bestaande structuur, cultuur en werkwijzen in het zorgsysteem te beïnvloeden.

Het boek is te bestellen bij Amazon 

Publicaties

 

 

 

 

Publicaties

Twitter