SUSi
~~ NAAR EEN DUURZAME & GEZONDE SAMENLEVING
Mijn titel
HEALTi – founded by SUSi

Het is tijd voor een ‘transformatieve’ verandering van SUSi. Zowel professioneel als persoonlijk is er veel veranderd. Op 3 augustus 2018 is mijn lieve, wijze en altijd positieve moeder overleden. Zij was de afgelopen 2,5 jaar zowel ziek als gezond en veerkrachtig. Haar dood ervaar ik als een ‘overgaan’ in iets eeuwigs / oneindigs....waardoor ik zelf ook ben veranderd. Door het over-lijden van mijn moeder ben ik anders gaan kijken naar leven en dood, en naar gezondheid en ziekte. Ik ervaar nu een nog grotere drijfveer om mijn werk te richten op het beter begrijpen, duiden, aanjagen en verder verkennen van de ‘gezondheidstransitie’. Gezond leven, nu en in de toekomst, vraagt om een fundamentele verandering van het gezondheidssysteem*. 

Deze ‘transformatieve verandering’ vraagt ook om een nieuwe naam. SUSi verwijst naar SUStainability & innovatie, met een knipoog naar Susanne (zoals het in mijn paspoort staat, met dubbel ‘s’). De nieuwe naam die beter past bij toekomstige activiteiten en initiatieven is: HEALTi. Dit staat voor: HEALth Transition initiative.

HEALTi (www.HEALTi.nl - under construction) biedt mij – en anderen – een platform om ideeën die bijdragen aan de gezondheidstransitie verder te onderzoeken, te delen en te versterken. De ‘i’ verwijst dus niet meer naar ‘innovatie’ (omdat de associatie hierbij vaak beperkt is tot ‘technologische innovatie’), maar naar ‘initiatieven’ en ‘initiatiefnemer(s)’ van radicaal nieuwe ideeën en praktijken op het gebied van gezondheid. De ‘i’ verwijst ook letterlijk naar ‘individu’, omdat algemene trends over gezondheid (bijv. dat de levensverwachting stijgt) niet altijd iets zeggen over een individu (zoals mijn moeder die maar 65 werd, terwijl ze in haar optimisme altijd zei dat ze 106 zou worden!).

HEALTi kijkt vanuit een (complex) systeemperspectief naar een gezonde samenleving met gezonde individuen. Het kijkt naar de gezondheid van de héle bevolking en de héle mens. HEALTi verkent de transitie naar een duurzaam *gezondheidssysteem: het geheel aan actoren dat actie onderneemt voor de gezondheid van huidige en toekomstige generaties. Bijvoorbeeld organisaties en mensen die actie ondernemen voor een gezonde leefomgeving, luchtkwaliteit, natuur, gebouwen, voeding, leefwijzen, werkwijzen, gezondheidsbeleid, etc.

 

 

 

 

Publicaties

Twitter