SUSi
~~ NAAR EEN DUURZAME & GEZONDE SAMENLEVING
Mijn titel
Van 'zorgtransitie' naar 'gezondheidstransitie'

Nadat ik bij DRIFT, Viatore en met SUSi de afgelopen tien jaar heb bijgedragen aan de ‘zorgtransitie’ (vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling en transitiestudies), wil ik de komende jaren de ‘gezondheidstransitie’ verder verkennen. Voor een ‘grote transitie’ naar een duurzame, gezonde samenleving is immers meer nodig dan alleen een fundamentele verandering van het ‘zorgsysteem’. Een zorgsysteem is per definitie gericht op het zorgen voor mensen met symptomen van ziekte of beperkingen. Terwijl een breder ‘gezondheidssysteem’ bijdraagt aan een goede gezondheid van de héle bevolking (en de héle mens!). Het gezondheidssysteem is "het geheel aan actoren dat actie onderneemt op het gebied van gezondheid" (zie o.a. Broerse & Grin, 2017, p1). Nieuwe vragen die SUSi inspireren zijn:

> Wat zijn de problemen en maatschappelijke opgaven in ons huidige ‘gezondheids(zorg)systeem’? > Welke fundamentele veranderingen zijn er nodig, en al gaande, m.b.t.: hoe we als samenleving denken over gezondheid (cultuur)?, wat we doen aan gezondheid (praktijken)?, hoe we ons gezondheidssysteem organiseren (structuur)? > Welke verschillende actoren zijn er al actief, zowel lokaal, nationaal als internationaal, om de omslag te maken naar een radicaal nieuw gezondheidssysteem? > Hoe creëren we (meer) ruimte voor radicaal nieuwe ideeën en experimenten die leren over deze ‘gezondheidstransitie’? Hoe kan duurzaam, gezond leven voor alle generaties ‘normaal’ worden?

(wordt vervolgd...)

 

 

 

 

Publicaties

Twitter