SUSi
~~ NAAR EEN DUURZAME & GEZONDE SAMENLEVING
Mijn titel
Pioneers into Practice workshops - Mei & Juni 2014

De zomer van 2014 begon voor SUSi al vroeg in Bologna (Italie), waar ik een tweedaagse Introductie Workshop en een Crucible gaf voor het Pioneers into Practice programma. In deze workshops kreeg een nieuwe groep van 24 Italiaanse pioniers in duurzaamheid en klimaatverandering training in transitiedenken en systeeminnovaties. Tussen de trainingen door werken ze dit jaar in subgroepen aan concrete regionale transitievraagstukken, bijvoorbeeld hoe afval als waardevolle grondstof gebruikt kan worden in nieuwe producten en hoe cultureel erfgoed in Italiaanse steden energieneutraal kan worden. De pioneers kunnen in hun werk gebruik maken van transitiekennis en -tools zoals het Multi-Level Perspectief, Stakeholder Interviews & Actor Analyse, Strategisch Niche Management, Visioning & Backcasting en "Transitioneren".

Samen met mijn Italiaanse co-mentoren hebben we veel gebruik gemaakt van creatieve werkvormen zoals een World Cafe, energizers, collages maken, theater en storytelling. Dit bracht de deelnemers soms uit hun "comfort zone", maar werd uiteindelijk hoog gewaardeerd!

Voor een introductiefilmpje van het Pioneers into Practice programme (onderdeel van Climate-KIC) zie:

https://www.youtube.com/watch?v=UNH_BEGXdtY&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

Twitter