SUSi
~~ NAAR EEN DUURZAME & GEZONDE SAMENLEVING
Mijn titel
Het einde van STG/HMF – begin van nieuw tijdperk?

Afgelopen maandag werd tijdens de slotbijeenkomst van STG/HMF duidelijk dat deze stichting de afgelopen 30 jaar tal van relevante verkenningen en mooie gesprekken over de toekomst van de zorg heeft geleid. De thema’s waar STG/HMF 30 jaar geleden al over nadacht, zoals zelfredzaamheid, de-institutionaliseren en een sterkere 1e lijnszorg, blijken nu nog steeds actueel.

Het afgelopen jaar heb ik bij STG/HMF met het Toekomstontwerpers netwerk een drietal inspiratiesessies begeleid over nieuwe thema’s zoals concentratie van zorg, zorg op maat en populatiebekostiging. Tijdens de afsluitende lezing van Martijn Aslander (zie: http://martijnaslander.nl/) werd voelbaar duidelijk dat door de huidige netwerk- en informatiesamenleving allerlei nieuwe ontwikkelingen op de zorg afkomen. Voorbeelden zijn the Quantified Self, zelf-diagnose (zie bijv. www.scanadu.com) en pionierend onderzoek naar bijvoorbeeld kanker (zie bijv. http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Andraka).

Zelforganisatie biedt niet alleen inspiratie voor de toekomst van de zorg, maar ook voor de toekomst van het Toekomstontwerpers netwerk! Daarom heb ik een persoonlijke oproep gedaan om “zelforganiserend” de toekomst in te gaan. Hopelijk blijven mensen vanuit verschillende organisaties in de zorg elkaar vinden op belangrijke thema’s van de toekomst.

We verliezen een mooie stichting zoals STG; in het nieuwe tijdperk dat is aangebroken ‘hebben’ we steeds minder, en daardoor zullen we hopelijk nog meer met elkaar gaan ‘delen’ (perspectieven, ideeën, contacten, etc.).

 

 

 

 

Publicaties

Twitter