Activiteiten
~~ NAAR EEN DUURZAME & GEZONDE SAMENLEVING
Wat SUSi doet

Tijdelijke ondersteuning

SUSi biedt tijdelijke ondersteuning, in de rol van onderzoeker, adviseur, trainer, docent of facilitator van initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een duurzame & gezonde samenleving. In 2013 faciliteerde Suzanne i.s.m. Stichting Toekomstverkenningen Gezondheidszorg (STG) de ontwikkeling van de 'Toekomstvisie Gezonde Samenleving 2040' van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Voor de Bachelor leerlijn ‘Kwaliteit van leven’ op de TU Eindhoven, gaf Suzanne in 2015/2016 onderwijs over gezondheid(szorg) transities. In 2017/2018 ondersteunde Suzanne de Leyden Academy on Vitality and Ageing bij het (door)ontwikkelen van een training in het gespreksinstrument LAVA - Life and Vitality Assessment. Suzanne heeft ism onderzoekers van de Leyden Academy tientallen professionals in zorg- en welzijn getraind in het werken met LAVA.

“Suzanne is iemand die je er graag bij wilt hebben als de boel opgeschud moet worden. Iemand die de dingen vanuit een ander en vernieuwend perspectief bekijkt, maar wel weet aan te sluiten bij 'wat er al ligt'. (..) Suzanne heeft ook altijd oog voor het leggen van de juiste verbindingen tussen mensen en het vertalen van de boodschap op een manier zodat deze voor iedereen simpel en te begrijpen is." – quote van oud-collega

 

Onafhankelijk onderzoek & advies*

SUSi doet ook onafhankelijk (kwalitatief) onderzoek, in opdracht of op eigen initiatief. In opdracht van het VWS programma In voor Zorg! deed Suzanne tussen 2013 en 2015 monitoring- & evaluatieonderzoek naar verandertrajecten in de langdurige zorg. In 2017 publiceerde Suzanne van den Bosch, samen met een promovenda van DRIFT, een artikel in Futures over hoe Buurtzorg in 10 jaar tijd is opgeschaald (The scaling-up of Neighbourhood Care: From experiment towards a transformative movement in healthcare, Johansen & Van den Bosch, 2017). Ook was Suzanne co-auteur van twee hoofdstukken in het boek 'Toward Sustainable Transitions in Healthcare Systems' (Broerse & Grin, 2017). Op dit moment doet Suzanne verkennend onderzoek naar de gezondheidstransitie (wordt vervolgd).


Freelance docent & trainer

SUSi’s eerste opdracht (2012 t/m 2015), bestond uit het geven van trainingen/workshops over (systeem)innovatie en transities, aan duurzaamheidspioneers in Bologna (Italië) als onderdeel van het programma Climate-KIC. Sinds 2016 is Suzanne aan Climate-KIC verbonden als freelance training partner, o.a. als reviewer van de toolkit voor de 'systemic innovation training' en als assessor in de Certified Professional pilot 'Accelerating Transitions'

Suzanne geeft ook regelmatig lezingen & workshops over transitietheorie, transitiemanagement en transitie-experimenten, o.a. als onderdeel van de Masterclass Transitiemanagement van de Transition Academy. Als docent/spreker/trainer gebruikt Suzanne altijd een combinatie van theoretische achtergronden, inspirerende voorbeelden en oefeningen gericht op de eigen praktijk van de deelnemers.

“Suzanne kan heel goed ingewikkelde zaken eenvoudig uitleggen.” – deelnemer Masterclass Transitiemanagement, 16/05/2018

"Deze dag bracht weer extra concrete theoretische en praktische tools voor mijn toolbox. Dat is prettig, want dat is wat mij op korte termijn verder gaat helpen." - deelnemer Masterclass Transitiemanagement, 10/05/2017

 

*Onderzoek & advies gaan voor SUSi altijd samen. Uit onderzoek volgen altijd interventies of aanbevelingen voor verbeteringen in de praktijk. En adviezen zijn altijd onderbouwd door een gedegen analyse of methode. SUSi heeft ervaring met verschillende kwalitatieve methoden:

- actieonderzoek

- monitoring & evaluatieonderzoek

- literatuuronderzoek

- (diepte)interviews

- visievorming, scenariostudies, roadmapping, backcasting

- creatief probleem oplossen

- specifieke transitiemethoden: Transitiemanagement, Strategisch Niche Management,

Multi-Level Perspectief, Transitioneren, Verdiepen-Verbreden-Opschalen etc.